0 850 259 00 61Müşteri Hizmetleri EN
OTOYOL ACİL YARDIM HATTI
EN
0 850 259 00 61Müşteri Hizmetleri
OTOYOL ACİL YARDIM HATTI
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuzey Marmara Otoyolu olarak en önemli misyonumuz, işletmemiz bünyesinde ulusal çevre mevzuatları ile tam uyumun sağlanmasıdır. Temel hedefimiz, işletme ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz otoyolun her aşamasında öngörülen çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesi ve en aza indirgenmesidir.

Bu amaçla;

Faaliyetlerimizi, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyerek ve çevresel kalitenin korunarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımından ödün vermeden gerçekleştiririz.

Şirket faaliyetlerimizin tamamını çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde gerçekleştirir; Kuzey Marmara Otoyolu’nun sürdürebilir bir yaklaşımla işletilmesini amaçlarız.

Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde (projenin tasarım, planlama, inşaat ve işletme aşamalarında) yol kullanıcılarımız, dış tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile işbirliği çerçevesinde çevre performansın arttırılmasını ve çevrenin korunması için gerekli tüm önlemlerinin alınmasını taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunumunun devamı için, atık bertarafını geri kazanım prensibiyle sağlarız.

Personelimizin ilgili faaliyetleri doğru ve etkin biçimde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla gerekli mesleki eğitim programları düzenleriz.

Hem Şirket içerisinde hem de halkla doğrudan ve etkin iletişim sağlarız.

Sosyal etkilerin azaltılması açısından gerekli projelerin geliştirilip uygulanmasını sağlarız.

Uzman ekiplerle yürütülen çevre politikaları dışında, kamuoyundan gelebilecek her türlü öneri ve şikayeti göz önüne alıp, bu doğrultuda kendini güncellemeyi, düzeltici faaliyetleri minimum sürede gerçekleştirip gerekli bilgilendirmeyi yaparız.

Sürdürülebilir Çevre Politikası ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak için performans izleme/ölçme yöntemleri geliştirir; uygulamaların gerçekliliğini ve yeterliliğini kontrol ederiz. Periyodik gözden geçirme ve tetkiklerle sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

KURUMSAL