0 850 259 00 61Müşteri Hizmetleri EN
OTOYOL ACİL YARDIM HATTI
EN
0 850 259 00 61Müşteri Hizmetleri
OTOYOL ACİL YARDIM HATTI
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Kuzey Marmara Otoyolu olarak; mevcut otoyol ağlarının devamı niteliğindeki güzergahımızla, sürdürülebilir bir yaklaşım çerçevesinde otoyol kullanıcılarımıza güvenli, konforlu, yüksek standartlarda ve son teknolojiye uygun, ekonomik, etik hizmet anlayışı ile halk sağlığını, çevreye duyarlı ve iş sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirme kapsamında enerji performansı yüksek tasarımları destekleyerek, akıllı ulaşım sistemleri ile daha sürdürülebilir bir otoyol işletme ve bakım hizmetlerini sunmayı hedefleriz

Bu amaçla belirlediğimiz stratejiler çerçevesinde;

Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak en yüksek kalitede hizmet sağlamayı

Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına katkı sağlayarak, kapsayıcı, şeffaf, etik, toplumsal kalkınmaya destek veren, çevresel ve sosyal sorumluluğun odağında hizmet vermeyi,

Hedeflerimize ulaşmak için en önemli faktörün nitelikli insan kaynağı olduğu bilinciyle, çalışanlarımızın “Kalite”, “Çevre”, “İş Sağlığı Güvenliği” ve “Yol Trafik Güvenliği” farkındalığını, iş performansını ve memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı,

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımına yönelik iletişim kanalları oluşturmayı, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak iş birliği içerisinde etkin iletişim sağlamayı,

Tüm paydaşlarımızın, Otoyol kullanıcılarımızın ve çevre halkının artan beklentilerini, güvenli sürüş için gerekli şartlardan vazgeçmeden, mevcut koşulları iyileştirerek, en yüksek kalitede hizmet sağlamayı,

Doğa kaynakların, doğanın korunmasına ve iklim krizine yönelik mücadeleye destek vererek, hizmetlerimiz sırasında oluşabilecek tehlikelerden ve çevre boyutlarından kaynaklı riskleri ortadan kaldırılmasını sağlamayı ve işyerlerimizde güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak iş ile ilgili olası çevre kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,

Ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara sebep olabilecek trafik kazaları konusunda riskleri belirlemeyi, trafik kazalarından kaynaklı kayıpları azaltmak üzere otoyolumuzda kurulu 7/24 esası ile etkin trafik yönetimini sağlayan ileri teknolojili ITS, VMS, VTS vb. Sistemler üzenden yapılacak risk analizleri sayesinde önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi,

Kritik öneme sahip sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını ve işlediği tüm kişisel verileri korumayı, bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği ve gizlilik yönetim sistemindeki riskleri ve fırsatları yönetmeyi, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı,

Faaliyetlerimizi küresel sürdürülebilirlik amaçlarına, ilgili yasal ve diğer şartlara uygun olarak yürüterek uluslararası standartlar doğrultusunda kurulan entegre yönetim sistemimiz ile sürekli iyileşme ve gelişmeye açık uygulamalarda bulunarak bu uygulamaları ölçülebilir, ulaşılabilir ve izlenebilir hedeflerle gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

KURUMSAL